Firma to nie tylko struktury i systemy- to przede wszystkim Ludzie. Spraw, by Twoi Pracownicy i Klienci chcieli wzrastać razem z Tobą!

Program: Sprawcza i Trwała Obsługa Klienta

Profilowany  program dla biznesu  o zasięgu międzynarodowym, którego celem jest wzmocnienie sprawczości i trwałych relacji w zespole oraz z klientem wewnętrznym i zewnętrznym w organizacji opartej na wspólnych wartościach. Program powstał w oparciu o moje 17 letnie doświadczenie we  współpracy z klientami międzynarodowymi i polskimi oraz w zarządzaniu zespołami obsługi klienta. Program prowadzę w 3 językach: polskim, angielskim i niemieckim.

Spraw, by Twój pracownik chciał wygrywać dla Siebie i dla Ciebie.

Pozytywnie Produktywny Zespół

Celem tej części programu jest wzmocnienie zespołu zarówno w osiąganiu wyników jak i w pozytywnym nastawieniu do zadań i ludzi.

Praca z zespołem jest procesem opartym na facylitacji metodą coachingową poprzedzoną diagnozą sytuacji wyjściowej. Prowadzi to do zbudowania świadomości miejsca, w którym zespół się znajduje i zainspirowania go do przesunięcia w kierunku wysokiej motywacji i wysokich osiągnięć.

Uczestnicy będą mieli możliwość sprecyzować i doświadczyć:

 • 7 kompetencji produktywności w oparciu o posiadane zasoby zespołowe: Cele i strategia, Współpraca, Odpowiedzialność, Zasoby, Podejmowanie Decyzji, Proaktywność i Przywództwo zespołu
 • 7 kompetencji pozytywnego nastawienia w oparciu o posiadane zasoby zespołowe: Optymizm, Zaufanie, Szacunek, Komunikacja, Konstruktywna Interakcja, Koleżeństwo i Tolerancja dla różnorodności

Po zakończeniu tej części programu uczestnicy:

 • Znają swoje cele i wartości, które są zbieżne z celami i wartościami zespołowymi
 • Posiadają wiedzę i umiejętności związane z funkcjonowaniem swojego pozytywnie produktywnego zespołu i potrafią je zastosować
 • Mają świadomość brania odpowiedzialności za sukces całego zespołu

„Bądź na tyle blisko swoich klientów, aby powiedzieć im czego chcą, zanim sami się na to zdecydują.” – Steve Jobs

Klient Partnerem Twojego Biznesu

Celem tej części programu jest wzmocnienie dobrej i  trwałej relacji z klientem wewnętrznym i zewnętrznym, której efektem są lepsze wyniki Twojego biznesu.

Praca z zespołem jest procesem warsztatowym wykorzystującym metody trenerskie i coachingowe. Prowadzi to do wypracowania bardziej sprawczej obsługi klienta maksymalizującej posiadane kompetencje i umiejętności.

Uczestnicy przećwiczą i doświadczą:

 • jak rozpoznawać potrzeby klienta i dopasowywać właściwe rozwiązania
 • jak rzeczowo komunikować się z klientem skupiając się na osiągnięciu celu w określonym czasie
 • jak zbudować wiarygodność i zaufanie w relacji z klientem
 • jak budować pozytywne nastawienie do pracy z klientem oddzielając sytuację od osoby
 • jak zarządzać emocjami własnymi i klienta
 • jak zamienić  trudne sytuacje z  klientem w możliwości rozwoju biznesu

Po zakończeniu tej części programu uczestnicy:

 • Znają swoje mocne strony w relacjach z klientem i potrafią je zastosować
 • Posiadają praktyczną wiedzę w zarządzaniu relacjami z klientem w tym w trudnych sytuacjach
 • Mają świadomość swojej roli dla organizacji w budowaniu dobrej i trwałej relacji z klientem

„To nie stanowisko czyni z kogoś lidera. Przywództwo to postanowienie, by służyć innym niezależnie od formalnej rangi.”- Simon Sinek

Lider Partnerem Rozwoju

Celem tej części programu jest dostarczenie liderom narzędzi coachingowego stylu zarządzania wspierających ich w roli. Dzięki temu zwiększa się potencjał i zaangażowanie pracowników w realizację celów firmy w atmosferze zaufania. Pomaga we wprowadzaniu zmian, wzbudzaniu kreatywności, podejmowaniu decyzji, zwiększaniu samodzielności i odpowiedzialności pracowników.

Praca z liderami jest procesem warsztatowym opartym na metodologii mentorcoachingowej. Dzięki temu lider przechodzi przez proces, który będzie mógł skutecznie wdrożyć w swojej pracy z zespołem.

Uczestnicy poznają i przećwiczą:

 • założenia,  zasady i możliwe zastosowania coachingowego stylu zarządzania
 • różnice między coachingiem, mentoringiem, doradztwem i kierowaniem i ich dopasowanie do sytuacji
 • wzmocnienie sprawczości i odpowiedzialności pracownika za pomocą modelów coachingowych (GROW, STAGES, GOLD)
 • aktywne słuchanie i stawianie właściwych pytań pozwalające na zmianę perspektywy i zrozumienie potrzeb pracownika
 • wspieranie rozwoju przy użyciu narzędzi coachingowych (m.in. Strategia Disneya, ABCD, siatka celów, stół mentorów, as if)

Po zakończeniu tej części programu uczestnicy:

 • Potrafią zastosować w praktyce narzędzia coachingowego stylu zarządzania wspierające zaangażowanie, osiąganie celów, rozwiązywanie problemów i rozwój pracowników
 • Wiedzą jak skutecznie rozmawiać i inspirować wykorzystując aktywne słuchanie i zadawanie właściwych pytań i potrafią je zastosować
 • Mają świadomość swojej roli w budowaniu samoświadomości pracowników i brania odpowiedzialności za swoje decyzje i działania