Jeśli chcesz zmieniać świat najpierw zacznij od siebie” – Mahatma Gandhi

Program: Executive Coaching

Executive coaching to proces skierowany  do właścicieli firm, członków zarządu i managerów. Celem jest zwiększenie skuteczności biznesowej oraz rozwój umiejętności przywódczych w dynamicznie zmieniającym się świecie VUCA (Volatility, Uncertainty, Complexity, Ambiguity). Kluczowe w executive coachingu jest to, że korzyści odnosi nie tylko sam coachowany, ale również jego podwładni i przełożeni oraz cała organizacja.

Pracuję w oparciu o kodeks etyczny Międzynarodowej Federacji Coachów (ICF) korzystając z narzędzi nurtu Transformational Presence (Alan Seale, Center for Transformational Presence). W szczególności bazuję na relacji partnerskiej, budowaniu zaufania oraz celowości na każdym etapie procesu.

Możliwe obszary współpracy:

 • budowanie autorytetu lidera
 • wyznaczanie wizji, misji i celów organizacyjnych i indywidualnych
 • planowanie działań
 • zarządzanie sobą i pracownikami w czasie
 • budowanie relacji
 • zarządzanie zmianą
 • prowadzenie trudnych rozmów z pracownikami
 • udzielanie informacji zwrotnej
 • wzmocnienie work-life balance

 

Uczestnicy doświadczą i przećwiczą:

 • Poszerzenia perspektywy w podejściu menedżera i zwiększenie kreatywności i innowacyjności w zmieniających się warunkach biznesowych
 • Głębokiej transformacji wzorców myślenia, działania, współpracy i przewodzenia
 • Dokonywania świadomego wyboru postawy lidera kreującego nowe możliwości